روز چندم !

سوال

برنامه ای که روزی از سال را خوانده، مشخص میکند که چه
فصلی، چه ماه و چه روزی از سال است. به عنوان مثال، روز ۳۵ سال، فصل بهار، ماه
اردیبهشت و روز چهارم این ماه است.

در حال بررسی 0
مسعود 2 سال 3 پاسخ ها 237 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1. سلام این کارتونو راه میندازه.اگه جایی مشکل داشت ممنون میشم بگید.
  while True:
  x=int(input(“roz sal:”))
  if x==365:print(“1 sal!”)

  print(f’ma dar mahe {(x//31)} va roz {31} hastim.’)

  print(f’ma dar mahe {(x//31)+1} va roz {x%31} hastim.’)

  print(f’ma dar mahe {(r//30)+7} va roz {r%30} hastim.’)

  r=x-186

 2.  

 3. #include<iostream>
  #include<conio.h>
  using namespace std;
  int b,f,n,c,b1;
  int main()
  {
  cout<<“rooz ra vared konid : “;
  cin>>n;
  if(n<=186)
  {
  if (n<=31)
  cout<<n<<“ome farvardin o bahar”;
  else if(n<=62)
  cout<<(n-31)<<“ome ordibehesht o bahar “;
  else if(n<=93)
  cout<<(n-62)<<“ome khordad o bahar”;
  else if(n<=124)
  cout<<(n-93)<<“ome tir o tabestan”;
  else if(n<=155)
  cout<<(n-124)<<“ome mordad o tabestan “;
  else
  cout<<(n-155)<<“ome shahrivar o tabestan”;

  }
  else
  {
  n=n-186;

  if (n<=30)
  cout<<n<<“ome mehr o paiiz”;
  else if(n<=60)
  cout<<(n-30)<<“ome aban o paiiz”;
  else if(n<=90)
  cout<<(n-60)<<“ome azar o paiiz”;
  else if(n<=120)
  cout<<(n-90)<<“ome dey o zemestan “;
  else if(n<=150)
  cout<<(n-120)<<“ome bahman o zemestan “;
  else
  cout<<(n-150)<<“ome esfand o zemestan”;
  }
  return 0;
  getch();
  }

ارسال یک پاسخ