راهنمایی در افزونه نویسی

سوال

دوستان سلام من یه راهنمایی میخوام چظوری میتونم مشکل زیرو حل کنم هرکاری میکنم ادرس یا همونurl داخل تکست اولی ذخیره نمیشه
jQuery(document).ready(function ($) {
$(“#kapi-product-tab”).tabs();
$(‘.meta-image-button’).live(‘click’, function (e) {
console.log(‘library must open’);
loadMedialibrary();
});
function loadMedialibrary() {
‘use scrict’;
var file_frame;
if (undefined !== file_frame) {
file_frame.open();
return;
}
file_frame = wp.media.frames.file_frame = wp.media({
frame: ‘post’,
state: ‘insert’,
multiple: true
});
file_frame.on(‘insert’, function () {
var selection = file_frame.state().get(‘selection’);
selection.map(function (attachment) {
var fileData = attachment.toJSON();
var mime = fileData.mime;
console.log(fileData);
var imgUrl = fileData.url;
var input = “<p><label for=’meta-image’ class=”>اضافه کردن تصویر به پست</label><input type=’text’ name=’meta-image[]’ id=’meta-image’ value='” + imgUrl + “‘ style=’width: 55%’ /><input type=’button’ class=’meta-image-button button’ value=’آپلود تصاویر’ /><input type=’button’ class=’meta-image-button button remove-button’ value=’حذف تصاویر’ /></p>”;
$(input).appendTo(‘#frag4’);
});
});
file_frame.open();
}

});

0
kaveh 1 سال 0 پاسخ ها 225 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ