ذخیره مانتیس عدد علمی

سوال

سلام

می خواهم عدد علمی مانند

x=2.34568689745745E-3456

a=2.34568689745745

b=-3456

را به شکل دو عدد مانتیس و نما برای محاسبات ذخیره کنم

0
mohammadph 2 ماه 0 پاسخ ها 47 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ