دیکشنری انگلیسی به فارسی (تمرینهای درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت N را از ورودی گرفته و سپس دیکشنری (انگلیسی به فارسی) با N لغت را با دریافت لغات و معانی آنها از کاربر ایجاد کرده و در انتها آنرا چاپ کند.

 

Input :

Enter Number : 3

Enter English word 1 : book

Enter Persian word 1: ketab

Enter English word 2: chair

Enter Persian word 2: sandali

Enter English word 3: bag

Enter Persian word 3: kif

 

Output :

{‘book’:’ketab’ ,  ‘chair’:’sandali’ , ‘bag’:’kif’}

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 7 پاسخ ها 339 دیده شده 3

پاسخ ها ( ۷ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4. n = int(input(‘Enter the number: ‘))
  dict = {}
  for i in range(1,n+1):
      i = input(‘Enter English word: ‘)
      j = input(‘Enter Persian word: ‘)
      dict[i] = j
  print(dict)

 5.  

 6.  

ارسال یک پاسخ