دریافت عدد صحیح و خرد کردن آن به کمترین سکه ها

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح دریافت کند و سپس آن را به کمترین سکه های ۱۰و ۵و۲و ۱ریالی خرد کند

در حال بررسی 0
SaraAh 1 سال 2 پاسخ ها 127 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

ارسال یک پاسخ