دریافت اطلاعات کاربر از طریق فرم و نمایش ان در پایین فرم و جمع زدن اطلاعات

سوال

با عرض سلام، من از جاوااسکریپ، variable، object، function و event را میدانم پس اطلاعات محدودی دارم،

میخواهم یک فرم ثبت نام بنویسم و در ان نام و نام خانوادگی، وزن و قد کاربر را بپسرم و بعد از زدن دکمه ی سابمیت انها را در قالب یک جمله پایین فرم بیاورم و قد و وزن را جمع بزنم.

با خودم کلنجار رفتم اما نمیدانم چطور این مسئله را حل کنم؟

0
database 2 سال 0 پاسخ ها 186 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ