درست بودن نام کاربری و رمز عبور

سوال

برنامهای‌که‌نام‌کاربر‌و‌کلمه‌عبور‌را‌دریافت‌میکند‌.اگر‌نام‌کاربر‌‌fanavarienovinو‌کلمه‌عبور‌‌۱۶۴۳۶۷
باشد‌،پیغام‌‌،
Correctوگرنه‌پیغام‌‌Not Correctرا‌نمایش ‌میدهد.

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 سال 1 پاسخ 133 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ