درخواست راهنمایی برای نوشتن کوئری

سوال

طبق دو جدول پیوست لطفا راهنمایی فرمایید چطور کوئری این سوال ها را بنویسم. ممنونم

۱- لیست واحدها به همرا تعداد سمت های آنها در ستون دوم

۲- لیست واحدهایی که بیشتر از دو سمت در آنها تعریف شده است.

۳- لیست واحدهایی که سمت ندارند.


ضمیمه ها

ضمیمه ها
0
sara1400 1 سال 0 پاسخ ها 112 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ