دایره

سوال

برنامه ای‌که‌شعاع‌دایره‌را‌خوانده‌،محیط‌،مساحت‌و‌قطر‌آن‌را‌نمایش ‌می‌دهد‌

حل شده 0
aliiiiii 2 سال 3 پاسخ ها 202 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

  3.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ