خطای اتصال به Mysql

سوال

سلام ، من در حال آموزش دوره جنگو هستم ، داشتم کار میکردم که یهو این ارور اومد و هرکاری میکنم نمیره ، اولش  مشکلی نبود ولی از وقتی اومد دیگه نرفتم ، حتی مراحل رو از اول رفتم ، با pip پاک کردم mysql رو و دوباره نوشتم ولی فرقی نکرد

هرچقدر هم گشتم جواب رو پیدا نکردم

موقع اتصال به mysql این خطا رو میده

Error loading mysql.connector module: MySQL Connector/Python C Extension not available (DLL load failed while importing _mysql_connector: The specified module could not be found.)

میشه راهنمایی کنید با چیکار کنم


ضمیمه ها
بسته شده 0
TheRock_Milad 1 سال 0 پاسخ ها 215 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ