پاسخ ( ۱ )

 1. سلام دوست درسمنی عزیز

  این مسئله خاص با تعیین وابستگی به یک فایل lib که در مسیر خود فاصله داشت ، ایجاد می شود. مسیر برای جمع آوری صحیح پروژه باید با نقل قول هایی احاطه شود.

  C: Program Files

  به

  “C: Program Files “

  تبدیل شود.

ارسال یک پاسخ