حل سوال

سوال

سلام برنامه ای بنوسید که دستمزد ساعتی و تعداد روز کاری و همچنین ساعت ورود و خروج روز اول و ساعت ورود و خروج روز دوم و…. را بگیرد و حقوق را چاپ کند

0
fati7878 3 هفته 0 پاسخ ها 35 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ