حقوق یک کارمند

سوال

برنامه ای ‌که ‌حقوق ‌کارمندی ‌را‌خوانده، ‌بیمه، ‌مالیات ‌و‌دریافتی ‌ او ‌را ‌محاسبه ‌کرده، ‌نمایش ‌
‌ میدهد‌.بیمه‌و‌مالیات‌به‌ترتیب ۷ و‌ ۱۰ درصد‌حقوق‌میباشند.

حل شده 0
Shadiiii 2 سال 1 پاسخ 126 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ