حروف صدا دار

سوال

سلام

برنامه ای بنویسید که یک رشته از کاربر بگیرد و اگر دارای حروف صدادار بود، به خروجی ببرد ( حروف صدا دار: a, e, i, o, u).

همچنین، تعداد تکرار آن حروف را نمایش دهد.

در حال بررسی 0
ali kargar 3 سال 3 پاسخ ها 3361 دیده شده 10

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ