حذف عدد های تکراری

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد که اگر در آن رقم  تکراری داشت آن را فقط یکبار بنویسید.

ورودی :۱۲۳۱۴۵۲

خروجی: ۱۲۳۴۵

در حال بررسی 0
behinazare 3 ماه 2 پاسخ ها 60 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

ارسال یک پاسخ