حذف حروف صدادار

سوال

برنامه ای بنویسید که با ورودی گرفتن یک آرایه از کاراکتر ها به سایز n ،همه ی حروف صدادار انگلیسی را از آن حذف کند و
آرایه ی باقیمانده را در خروجی نمایش دهد

0
jfjcjxjxh 4 ماه 0 پاسخ ها 47 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ