حاصل عبارت

سوال

برنامه ای‌که‌‌mو‌‌nرا‌خوانده‌،حاصل‌عبارات‌زیر‌را‌محاسبه‌کند‌:‌

b = 2* m *n

c = m^2 + n^2

a = m^2 – n^2

حل شده 0
aliiiiii 1 سال 3 پاسخ ها 131 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1. بهترین پاسخ
  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ