جمع اعداد بزرگ

سوال

در این سوال ما می‌خواهیم عمل جمع را برای اعدادی با تعداد ارقام بسیار زیاد(مثلا اعدادی ۱۰۰ رقمی) انجام دهیم. همانطور که می‌دانید کامپیوتر نمی‌تواند اعداد با بیشتر از تقریباً ۱۵ رقم را ذخیره کند. پس راهکاری ابداع کنید که این جمع‌ها را بتوانید انجام دهید.

ورودی

در ورودی به شما ابتدا تعداد اعدادی که باید جمع بزنید داده می‌شود(یعنی n)‌ سپس در n سطر بعد در هر سطر یک عدد که تعداد ارقام آن کمتر از ۱۰۰ است.۱ leq n leq 201n۲۰

خروجی

خروجی باید مجموع اعداد داده شده در ورودی باشد.


ضمیمه ها
0
Moon 1 سال 0 پاسخ ها 130 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ