جستجوی فیلتری!!!

سوال

من میخواهم کدی شبیه اعلام برندگان قرعه کشی در مسابقات تلویزیونی بنویسم! به اینصورت که هر بار عددی وارد میشود دامنه جستجو محدودتر میشود و جستجو بین اعداد باقیمانده انجام میشود.

0
Unknown 1 سال 0 پاسخ ها 67 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ