جدا سازی اعداد با کاما

سوال

میخوام در حالتی که کاربر دکمه ویرایش رو میزنه مبلغ موجود در این فیلد سه رقم سه رقم با کاما جدا بشه.

0
Unknown 1 سال 0 پاسخ ها 71 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ