جدا جدا کردن ارقام

سوال

سلام

من میخواهیم در EditText و TextView ارقام به صورت ۳تا ۳تا جدا بشه باید چکار کنم لطفاً کمک کنید پروژه من به زبان کاتلین است

0
Ezatollah Rasouli 2 سال 0 پاسخ ها 256 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ