تمرین

سوال

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند. سپس میانگین اعدادی که بین این دو عدد قرار دارد را حساب و چاپ کند. مثا اگر دو عدد ۵ و ۱۰ باشد، ۵+۶+۷+۸+۹+۱۰ = ۴۵ که باید تقسیم بر مجموع این تعداد (۶) شود که حاصل می‌شود ۷٫۵

در حال بررسی 0
aminhossein 8 ماه 1 پاسخ 155 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ