تمرین میز دایره ای دوره الگوریتم

سوال

یه سوال توی دوره الگوریتم از بچه ها پرسیده شد که جوابش رو پیدا نکردم.

اگر ۲۵ نفر مهمان دور یک میز دایره ای بشینن و هرکدوم یه شماره توی دستشون باشه (به ترتیب شماره نشینن) و شماره توی دستش رو با بغل دستی مقایسه کنه و به اندازه شماره بزرگتر شیرینی برداره، دربدترین حالت صاحبخونه باید چند شیرینی بخره؟

1
fatemeh 3 ماه 0 پاسخ ها 82 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ