تمرین برنامه نویسی جاوا

سوال
برنامه ای بنویسید که دوماتریس ۳ضربدر۲ را ازورودی گرفته ، حاصل جمع عناصر نظیر آنها را محاسبه کرده ونتیجه را نمایش دهد.

با ذکر توضیح

0
mojtaba1372 3 ماه 0 پاسخ ها 96 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ