مرتب سازی آرایه

سوال

برنامه ای بنویسید که آرایه ای n عنصری را از ورودی گرفته، سپس با استفاده از یک تابع،آرایه ی موردنظر را مرتب کند.

باذکر توضیح

0
mojtaba1372 3 ماه 0 پاسخ ها 64 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ