تمرین برنامه نویسی جاوا

سوال

برنامه ای بنویسید که آرایه ای را ازورودی گرفته، بزرگترین،کوچکترین ، میانگین اعداد آرایه را محاسبه کرده وبه خروجی ببرد.

با ذکر توضیح

0
mojtaba1372 3 ماه 0 پاسخ ها 45 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ