تمامی حالت های عدد چهار رقمی در سی شارپ

سوال

سلام بچه ها
برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد چهار رقمی ای که فقط از ارقام ۲ ، ۱ ، ۴ و ۹ تشکیل شده باشند و هر رقم یک بار تکرار شده باشد را نمایش دهد.
ممنون از انجمن پرسش و پاسخ متخصصان کامپیوتر درسمن

در حال بررسی 1
Mohsen 4 ماه 2 پاسخ ها 57 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. سلام به کاربر محترم انجمن پرسش و پاسخ درسمن

 2. درود بر شما دوست عزیز.

  در داخل ویژوال استودیو یک فرم بساز وآیتمهای زیر را بهش اضافه کن

  button1

  برای اجرای دستور

  lable1

  این لیبیل برای پیغام وارد کردن عدد از کاربر

  lable2

  این لیبیل برای پیغام انجام عملیات

  TextBox1

  برای وارد کردن اعداد

  listBox1

  برای نمایش خروجی

  در داخل رخداد دکمه کد زیر را کپی کن و اجرا بگیر.این برنامه برای محاسبه حالتهای n عدد هستش

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;

  namespace Permutation
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }
  void swap(ref int a, ref int b)
  {
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
  }
  void Permutation(int[] a, int k, ListBox list)
  {
  string res = “”;
  if (k == a.Length – 1)
  {
  foreach (int i in a)
  {
  res += i.ToString() + “,”;
  }
  res += “rn”;
  list.Items.Add(res);
  res = “”;
  }
  else
  {
  for (int i = k; i < a.Length; i++)
  {
  swap(ref a[i], ref a[k]);
  Permutation(a, k + 1, list);
  swap(ref a[i], ref a[k]);
  }
  }
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  label1.Text = "";
  this.RightToLeft = RightToLeft.Yes;
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  listBox1.Items.Clear();
  int n = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
  int[] a = new int[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  a[i] = i + 1;
  Permutation(a, 0, listBox1);
  label1.Text = listBox1.Items.Count.ToString() + " حالت ";
  }

  }
  }

ارسال یک پاسخ