تفکیک مضارب غیر تکراری

سوال

برنامه ای که اعداد را بر اساس مضرب غیرتکرارب بودن جدا کنه مثلا به سیستم بگیم اعداد یک تا ده رو تفکیک کن و سیستم بگه مضارب دو :۲٫۴٫۶٫۸٫۱۰ و مضارب سه :۳٫۹

0
Mths 2 هفته 0 پاسخ ها 14 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ