تفکیک اعداد در سی شارپ

سوال

سلام به من یک سوال گفتن که یک عدد از ورودی گرفته و مشخص کنید ان عدد چه تعداد رقم فرد و چه تعداد رقم زوج و چه تعداد رقم صفر دارد،

در زبان سی شارپ

در حال بررسی 0
parastoo_br72 3 ماه 1 پاسخ 83 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ