پاسخ ها ( ۲ )

 1. یمیج باتن (ImageButton)  از یک عکس به جای متن داخل دکمه استفاده می کند؛ و این امکان را به ما می دهد تا با یک عکس مانند دکمه رفتار کنیم، به گونه ای که کاربر بتواند به منظور انجام یک کار روی آن کلیک کند.

  وقتی بخواهیم داخل اپلیکیشن خود عکسی را نمایش بدهیم تا کاربر بتواند از آن عکس استفاده کند ، ازImageView استفاده میکنیم.

 2. سلام وقت بخیر

  imageView : فرزند view است و برای نمایش دادن عکس ها در برنامه استفاده میشود.  attribute های مهم این ویو :

  • ” “=android:src : ست کردن عکس برای ImageView
  • ” “=android:scaleType : نحوه قرار گیری عکس در ImageVie
  • ” “=androidBackgrand : ست کردن یک مقدار برای بکگراند ImageView

  ImageButton: فرزند ImageView است و یک دکمه ساده است که بجای نمایش متن از عکس استفاده میشود. attribute های مهم این ویو :

  • ” “=android:src : ست کردن عکس برای ImageButton
  • ” “=android:scaleType : نحوه قرار گیری عکس در ImageButton
  • ” “=androidBackgrand : ست کردن یک مقدار برای بکگراند ImageButtton

ارسال یک پاسخ