تغییر محتوا

سوال

برنامه ای بنویسید که:
توان ۲ اعداد درون دیکشنری زیر را محاسبه و جایگزین کند.

dictionary= {
“a”: [10, 20, 30, 40, 50],
“b”: {“1”: 4, “2”: 7, “3”: 12},
“c”: (18, 35, 98, 15, 56, 11)
}

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 3 پاسخ ها 79 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ