تغییر رادیو باتن

سوال

سلام

چطور با تغییر رادیو باتن input value تغییر کند ؟

یا چطور وقتی روی یک رادیو باتن کلیک میکنیم بفهمیم کلیک شده

0
mojtaba24 9 ماه 0 پاسخ ها 74 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ