تعدا مناسب اینتنت ها در یک اپ

سوال

در یک اپلیکیشن برای اینک از یک اکتیویتی  ب یک اکتویتی دیگر بخوایم بریم  ب طور معمول از چند اینتنت میتوان استفاده کرد بیش از حد استفاده کردن در یک پروژه از اینتنت برنامه سنگین نمیشود؟؟

 

0
mohamadreza 1 سال 0 پاسخ ها 146 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ