تعداد حروف بزرگ و کوچک

سوال

تابعی بنویسید که رشته ای را بپذیرد و تعداد حروف بزرگ و کوچک را شمارش کند.

رشته نمونه : ‘The quick Brow Fox’

خروجی مورد انتظار :

تعداد حروف بزرگ : ۳

تعداد حروف کوچک : ۱۲

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 2 پاسخ ها 53 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ