ترکیب ریاضیات c(n,r)

سوال

سلام …

سوالم اینجوریه :

برنامه ای بنویسد که یک عدد از ورودی دریافت کند و تمام ترکیبات ۳ تایی اعداد طبیعی کوچکتر مساوی با ان را در خروجی نمایش دهد …

مثال :

C(n,3)

n=4

(۱,۲,۳)

(۱,۲,۴)

(۲,۳,۴)

(۱,۳,۴)

در حال بررسی 1
mrhamedani 1 سال 0 پاسخ ها 335 دیده شده 0

پاسخ ها ( نه )

  1.  

ارسال یک پاسخ