ترتیب صعودی

سوال

برنامه ای بنویسید که:

۱: پنج عدد نامرتب از ورودی بگیرد،

۲: آن ها را به صورت صعودی و سپس به صورت نزولی مرتب نماید و به خروجی ببرد،

۳: بزرگترین و کوچکترین عدد را به خروجی ببرد.

با تشکر

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 5 ماه 1 پاسخ 67 دیده شده 8

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ