تجزیه عدد به عوامل اول آن ( ++C)

سوال

سلام، این سوالو کسی میتونه حل کنه؟

برنامه ای بنویسید که عددی صحیح را دریافت کند و آن را به عوامل اول آن تجزیه کند.

در حال بررسی 0
Mrym 11 ماه 1 پاسخ 554 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )


 1. #include
  #include
  #include
  using namespace std;

  int main()
  {
  cout << “Enter A Number : ” << endl; int num ; cin >> num ;
  int i , j ;
  int counter = 0 ;
  for (i=2 ; i <=num ; i++)
  {
  for ( j= 1 ; j <=i ; j++)
  {
  if ( i % j == 0)
  {
  counter = counter + 1 ;
  }
  }
  if ( counter == 2)
  {
  if (num % i == 0)
  {
  cout << i<< ” ” ;
  }
  }
  counter = 0;
  }
  }

ارسال یک پاسخ