تبدیل عدد دسیمال به باینری

سوال

با استفاده از حلقه ها تابعی بنویسید که یک عدد دسیمال از کاربر دریافت کرده و در خروجی عدد را به باینری تبدیل کند.

در حال بررسی 0
Amir526 4 ماه 2 پاسخ ها 80 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. num=int (input(‘Enter number: ‘))
  n=[]
  while num>0:
      n.append(str(num%2))
      num//=2
  n.reverse()
  N=”.join (n)
  print (N)

 2. while True:
      n=int(input(“Enter number : “))
      binList=[]
      while n>0:
          binList.append(n%2)
          n=n//2
   
      for i in binList:
          print(i,end=”)
      print()

ارسال یک پاسخ