تبدیل حروف

سوال

برنامه ای بنویسید که یک نام از کاربر گرفته و فقظ حرف اول آن را به حرف بزرگتر تبدیل کند.

Input :

mohammad

Output :

Mohammad

در حال بررسی 0
محمدرضا 10 ماه 1 پاسخ 194 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ