تابع

سوال

برنامه ای‌که‌ حاصل‌ عبارتf(x)=5x^2-3x+4 را‌برای‌مقادیر‌صحیح‌ و‌ اعشاری‌   با‌دو‌
متد‌هم‌نام‌محاسبه‌کرده‌و‌نمایش ‌میدهد.

در حال بررسی 0
مسعود 1 سال 1 پاسخ 149 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ