تابع time

سوال

سلام من یکم تو استفاده از این تابع مشکل دارم. لطفاً با مثال توضیح دهید.
مثلاً یه برنامه ای بنویسید که دو تا کلمه تایپ کنه و وقتی اجرا می کنیم کلمه دوم ۳ ثانیه بعد اجرا بشه.

حل شده 0
Muhammad 2 سال 1 پاسخ 200 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. میتونید از کتاب خانه windows.h و تابع ()Sleep استفاده کنید

     

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ