تابع پالیندروم

سوال

تابعی بنویسید که، تمام اعداد پالیندروم را از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ پیدا کرده و درون یک تاپل ذخیره کند.

نکته:

در این سوال، عدد ی پالیندروم است که رقم یکان آن با رقم صدگان آن برابر باشد.

تاپل یک دیتا تایپ immutable یا غیر قابل تغییر است؛ راهی بیابید که همه‌ی اعداد پالیندروم درون تاپل قرار گیرند.

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 3 پاسخ ها 100 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ