تابع تبدیل دیتا تایپ به دیکشنری

سوال

تابعی بنویسید که به عنوان ورودی دیکشنری زیر را میگیرد و یک لیست از کلید ها و یک لیست از مقادیر دیکشنری به صورت مرتب شده تولید کند.
dictionary = {‘maryam’: 20, ‘jimmy’: 9, ‘naghi’: 13, ‘bagher’: {1, 2, 3, 4, 5}, ‘maziyar’: 0, ‘mostafa’: {1:’a’, 2: ‘b’, 3: ‘c’}}

حل شده 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 2 پاسخ ها 55 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

    بهترین پاسخ
  2.  

ارسال یک پاسخ