به درستی کار نکردن ORDER BY در MYSQL دیتابیس وردپرس

سوال

سلام
در کوئری مستقیم به دیتابیس ORDER BY به درستی کار نمیکند.(دیتابیس: MYSQL)

0
joseph 7 ماه 0 پاسخ ها 71 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ