پاسخ ( ۱ )

  1. شما میتوانید با استفاده از متد pow از کلاس math یک عددی را به توان برسونید

    برای مثال برای سوال شما میتوانیم

    int i = 10;

    int k = 23;

    System.out.println(Math.pow(i , k));

ارسال یک پاسخ