برناه نویسی سی پلاس پلاس

سوال

سلام

منون یشم بگین  برای چاپ شکل زیر باید چکار کنم؟؟؟

۱

۱    ۲

۱    ۲    ۳

۱     ۲    ۳    ۴

 

و برای چاپ شکل زیر باید چه برنامه ای بنویسم؟؟؟

*  #  *  #  *  #  *  #
*  #  *  #  *  #  *  #
*  #  *  #  *  #  *  #
*  #  *   #  *  #  *  #
*  #  *  #  *  #  *  #
*  #  *  #  *  #  *  #
*  #  *  #  *  #  *  #
*  #  *  #  *  #  *  #

ممنون میشم زود جواب بدین لطفا

در حال بررسی 0
ftmh 2 هفته 3 پاسخ ها 70 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

     

  2. پاسخ سوال اولتون البته به صورت چپ چین ، اگر راست چین میخواید بگید راهنماییتون میکنم:

     

    این هم پاسخ سوال دومتون:

     

ارسال یک پاسخ