برنامه php

سوال

برنامه ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۲۰ را برسی کند اگر توان دوم عددی کمتر از ۲۰۰ بود آن را به همراه توان دومش چاپ کند .

مثال

۱, ۱

۲,۴

0
راحله 2 سال 0 پاسخ ها 128 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ