برنامه C====> برنامه ای بنویسید که::::

سوال

برنامه ای بنویسید که ساعات کارکرد کارمند وتعداد فرزندهایش راگرفته وحقوق انرا محاسبه کند!

  1. حقوق خالص=ساعات کارکرد*۲۵۰۰(مزد کارمند ساعتی۲۵۰۰ت میباشد)
  2. به ازای هر فرزند وحداکثرتا ۳فرزند مبلغ ۱۵۰۰ت به حقوق اضافه میشود
  3. مبلغ۵%حقوق به عنوان مالیات وبیمه از حقوق کسر میشود
  4. اگر ساعات کارکرد از ۱۰۰ساعت کمتر باشد به ازای ساعات باقیمانده تا۱۰۰ برای هرساعت مبلغ۵۰۰ت از حقوق کسر میشود
در حال بررسی 0
Ali67288 6 ماه 1 پاسخ 112 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ