برنامه نویسی

سوال

سلام کد این برنامه میخواستم

برنامه ای بنویسید که یک ساختار رکورد شامل فیلد های شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی  ، معدل تولید به نام student سپس مشخصات ۲۰ دانشجو با مشخصات گفته شده را از ورودی خوانده و مشخصات یک شخص معین را از ۲۰ نفر با توجه با توجه به شماره دانشجویی آن پیدا و چاپ کند.

0
Farimah 7 ماه 0 پاسخ ها 200 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ