پاسخ ( ۱ )

  1. باید از فیلترشکن قوی یا تحریم شکن استفاده کنی

    وی اس کد تحریم شده

ارسال یک پاسخ